Sign Up LEXAGA.COM helps you connect and share with the people in your life.

02. Barn har rätt till båda föräldrar

by
Rätt till båda föräldrar

Alldeles för många barn får inte möjligheten att växa upp med en tillräcklig djup relation med den ena föräldern, vilket får olyckliga konsekvenser för barnen i senare delen av livet.

Varje år berörs nästan 50 000 barn av föräldrars separation. Alldeles för många barn får inte möjligheten att växa upp med en tillräckligt djup relation med den ena föräldern, vilket kan få olyckliga konsekvenser för barn i senare delen av livet.

Separationer och skilsmässor skapar idag sådana situationer, där vårdnadstvister blir mer och mer vanliga. Vi vill inte ta något ifrån den ena föräldern, utan bara ge barnen den fulla rätt de har, att få växa upp och skapa relation till båda föräldrarna.

Båda föräldrarna måste inse att det är de vuxna som skall skiljas från varandra och inte barnen från någon förälder. Barns djupare relation till både mamma och pappa drabbas, de får inte träffa den ena föräldern. Barns relation till pappa drabbas oftare.
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above