Sign Up LEXAGA.COM helps you connect and share with the people in your life.

01. Stöd och påverkan

by
Lexaga jobbar med fokus på två områden:

- Påverka samhället
- Stöd åt medlemmar


Att påverka politiker, socialtjänster, advokater och andra myndigheter att hantera vårdnadsfrågor på ett för barnen bästa möjliga sätt. Bland annat med vår broschyr.

Att ha lokalgrupper runt om i landet som hjälper våra medlemmar, då de ofta ofrivilligt dragits in i det system som idag hanterar vårdnadsfrågor gällande barn.
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above